Bà Rịa - Vũng Tàu: Giá đất tăng cao tại nhiều khu vực

Theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất nhiều khu vực trên địa bàn đã tăng cao khoảng 20% so với bảng giá đất áp dụng từ năm 2014. Vì thế, cơ quan này đề xuất điều chỉnh bảng giá đất phù hợp hơn với thực tế.

Báo cáo của Sở TN&MT cho hay, việc xây dựng bảng giá đất điều chỉnh năm 2019 dựa trên các nguyên tắc và quy định tại Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016, Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặt khác, một số cũng sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và khắc phục những bất cập như giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7/2014 đến nay đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên; chênh lệch so với bảng giá đất của tỉnh tùy theo từng địa bàn, phổ biến từ 1,1-1,3 lần (các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức), từ 1,2-1,5 lần (huyện Long Điền, thị xã Phú Mỹ, TP. Bà Rịa), từ 1,4-1,7 lần (TP. Vũng Tàu); thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ; điều chỉnh, bổ sung các tuyến đường mới hoàn thành…

Trước thực trạng đó, Sở TN&MT tỉnh đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá các loại đất trên địa bàn. Theo dự kiến, mức tăng thấp nhất theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018.

giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cao
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất nhiều khu vực hiện đã tăng cao.

Đối với đất ở đô thị và khu vực nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,2-1,4 tùy khu vực. Cụ thể như sau: huyện Côn Đảo hệ số là 1,2; các thị trấn của huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ là 1,25; các thị trấn của huyện Long Điền, Châu Đức là 1,3; thị xã Phú Mỹ là 1,3; TP. Bà Rịa là 1,4; TP. Vũng Tàu là 1,4.

Hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp như sau: khu vực đô thị sẽ tăng 1,0-1,9 lần so với giá đất nông nghiệp tại Quyết định 65; khu vực nông thôn tăng từ 1,2-1,5 lần so với giá đất nông nghiệp tại Quyết định 65. Riêng với đất làm muối, so với giá đất làm muối tại Quyết định 65, bảng giá đất áp dụng toàn tỉnh tăng 1,2 lần.

Đáng chú ý, vừa qua Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.

Tại cuộc họp hồi đầu tháng 12/2018, Sở Tài chính đã đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 theo phương án 2, xác định bằng 80% giá thị trường do Sở TN&MT thuê tư vấn xác định để trình sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất áp dụng cho năm 2019 so với giá đất dự kiến quy định tại Bảng giá đất năm 2019 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh vào cuối tháng trước.

Theo đề xuất của Sở Tài chính sẽ bổ sung thêm một số quy định, trong đó có quy định liên quan đến công tác, quy trình xác định giá đất trong trường hợp vị trí đất thực hiện dự án trong cùng tuyến đường, khu vực có giá đất thị trường tại khu vực dự án tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất quy định tại bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất.

Đối với trường hợp này, giá đất không áp dụng hệ số điều chỉnh theo quy định chung mà sẽ xác định theo các phương pháp xác định giá do Sở TN&MT xác định và thông qua Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể từng trường hợp sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính cùng ý kiến của các đơn vị liên quan, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Sở Tài chính cùng Sở TN&MT tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo trên. Đồng thời, dự thảo cần xác định lại đơn giá bồi thường, đơn giá tái định cư theo vị trí giải tỏa, không xác định theo cách tính bình quân. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh lấy hệ số thấp nhất với giá thuê đất dịch vụ, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư.

(Theo Nhịp sống kinh tế)