Báo giá tài khoản

* Xin vui lòng trượt trái hoặc phải để xem.
Loại Kim cương Bạch kim Vàng Bạc Đồng Thường
Vị trí hiển thị Hiển thị tại vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ hai sau hạng kim cương trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ ba ngay sau hạng bạch kim trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ tư ngay sau hạng vàng trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ năm ngay sau hạng bạc trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thấp nhất trên kết quả tìm kiếm.
Chiết khấu
 • Chiết khấu 10,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-1
 • Chiết khấu 15,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-2
 • Chiết khấu 20,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-3
 • Chiết khấu 25,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-4
 • Chiết khấu 30,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-5
 • Chiết khấu 35,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao Thường
 • Chiết khấu 10,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-2
 • Chiết khấu 15,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-3
 • Chiết khấu 20,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-4
 • Chiết khấu 25,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-5
 • Chiết khấu 30,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao Thường
 • Chiết khấu 10,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-3
 • Chiết khấu 15,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-4
 • Chiết khấu 20,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-5
 • Chiết khấu 25,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao Thường
 • Chiết khấu 10,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-4
 • Chiết khấu 15,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-5
 • Chiết khấu 20,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao Thường
 • Chiết khấu 10,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao VIP-5
 • Chiết khấu 15,0 % Cho bất kỳ dịch vụ của Tin rao Thường
Nâng cấp người dùng (ngày) 220.000 đ 110.000 đ 55.000 đ 33.000 đ 16.500 đ 1.100 đ
Sửa thông tin người dùng (lần) 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ
Đưa người dùng lên top (lần) 220.000 đ 110.000 đ 55.000 đ 33.000 đ 16.500 đ 1.100 đ
Tạo người dùng (lần) 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ 0 đ
Số lần miễn phí lên top (mỗi tháng) 5 5 5 5 5 5
Cần kiểm duyệt Không Không Không
Quyền lợi khác
* Tất cả giá không bao gồm thuế VAT.