Báo giá tin rao

* Xin vui lòng trượt trái hoặc phải để xem.
Loại VIP-1 VIP-2 VIP-3 VIP-4 VIP-5 Thường
Vị trí hiển thị Hiển thị tại vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ hai sau hạng VIP-1 trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ ba ngay sau hạng VIP-2 trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ tư ngay sau tin VIP-3 trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thứ năm ngay sau tin VIP-4 trên kết quả tìm kiếm. Hiển thị với thứ tự ưu tiên thấp nhất trên kết quả tìm kiếm.
Chiết khấu
Cập nhật (ngày) 110.000 đ 55.000 đ 22.000 đ 11.000 đ 5.500 đ 2.200 đ
Sửa tin (lần) 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ 22.000 đ
Lên top (lần) 110.000 đ 55.000 đ 22.000 đ 11.000 đ 5.500 đ 2.200 đ
Đăng tin (ngày) 110.000 đ 55.000 đ 22.000 đ 11.000 đ 5.500 đ 2.200 đ
Số lần miễn phí lên top (mỗi tháng) 5 5 5 5 5 5
Cần kiểm duyệt Không Không Không
Quyền lợi khác
* Tất cả giá không bao gồm thuế VAT.