Điều khoản sử dụng

Tài liệu này là một bản ghi điện tử theo luật công nghệ thông tin của Việt Nam, và các quy định sửa đổi liên quan đến hồ sơ điện tử theo các đạo luật khác nhau được sửa đổi bởi đạo luật công nghệ thông tin. Bản ghi điện tử này được tạo ra bởi một hệ thống máy tính và không đòi hỏi bất kỳ chữ ký vật lý hay chữ ký số.

Chào mừng tới Real-estate.com.vn! Chúng tôi là một thị trường / tiếp thị trực tuyến và nền tảng quảng cáo điện tử kết nối mọi người trên thị trường bất động sản. Real-estate.com.vn và các chi nhánh, các công ty con của chúng tôi (gọi chung là "Real-estate.com.vn”) cung cấp cho bạn với truy cập tới hàng loạt các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tới trang web www.real-estate.com.vn ("Trang web") và ứng dụng di động Real-estate.com.vn, cùng với tất cả các sản phẩm và dịch vụ liên quan có thể sử dụng được trên trang web của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ"). Các điều khoản sử dụng này quy định việc truy cập và sử dụng dịch vụ của Real-estate.com.vn. Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ Phần Global Optima, công ty có trụ sở chính tại Nhà E49 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bạn được cho phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ nếu bạn có thể tạo một hợp đồng ràng buộc với chúng tôi, và tuân thủ với các điều khoản sử dụng của chúng tôi và tất cả các luật hiện hành. Các điều khoản và điều kiện dưới đây áp dụng cho tất cả người sử dụng dịch vụ của Real-estate.com.vn (bao gồm các chuyên gia và nhà phát triển bất động sản) và chúng chi phối mối quan hệ giữa Real-estate.com.vn và người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Real-estate.com.vn.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bất động sản được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi và ứng dụng di động Real-estate.com.vn. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn trong danh mục bất động sản và các thông tin liên quan, các sản phẩm và thông tin liên quan đến khoản vay mua nhà, các hồ sơ về chuyên gia bất động sản, quảng cáo và thông tin về số điện thoại của Real-estate.com.vn 0127-300-8585. Dịch vụ đôi khi có thể được đặt trên các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, dưới dạng các liên kết từ dịch vụ bổ sung đến hoặc liên quan đến các trang web hoặc ứng dụng mà các bên thứ ba kiểm soát. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm và dịch vụ trả tiền. Bằng cách mua hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đã thanh toán của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng.

Đăng ký và sử dụng

Đăng ký: Real-estate.com.vn có thể yêu cầu bạn đăng ký để sử dụng một số hoặc tất cả các tính năng và chức năng của trang web. Chúng tôi có thể, theo ý riêng của chúng tôi, cho phép hoặc từ chối đăng ký của bạn. Khi chúng tôi cho phép bạn đăng ký với trang web, bạn đồng ý và cam kết truy cập vào trang web chỉ sử dụng tên người dùng và mật khẩu duy nhất, mà đôi khi được sửa đổi, liên quan đến đăng ký của bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu đó và đồng ý rằng mật khẩu chỉ dành cho bạn sử dụng. Chúng tôi có thể cho phép bạn đăng ký với Trang web bằng cách sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn. Nếu bạn hoàn tất đăng ký qua Facebook hoặc Google, tất cả các điều khoản sử dụng hiện hành của Facebook và Google và bất kỳ thay đổi nào tương tự sẽ áp dụng cho bạn ngoài các điều khoản sử dụng này.

Bạn hiểu rằng với mục đích sử dụng trang web có hiệu quả, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại di động và id email của bạn (gọi chung là "Nội dung người dùng"). Bạn tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền cần phải cung cấp thông tin mà bạn đã cung cấp cho trang web, bao gồm cả nội dung người dùng và cho biết rằng chúng là đúng và chính xác.

Bạn đồng ý và hiểu rằng trang web này và nội dung dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Bằng văn bản dưới đây, bạn cho biết bạn từ 18 tuổi trở lên và có thẩm quyền ký hợp đồng theo pháp luật của Việt Nam.

Hãy thành thật với chúng tôi: Thông tin chúng tôi thu thập được từ người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trong quá trình đăng ký cho người dùng của chúng tôi (bao gồm các chuyên gia bất động sản) được nêu chi tiết trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Khi bạn tạo một tài khoản, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và cập nhật, mà bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nếu bạn đăng ký với tư cách là một chuyên gia bất động sản, bạn tuyên bố rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để đăng ký và chấp nhận các điều khoản sử dụng này, bạn sẽ ràng buộc chủ thể kinh doanh đó với các điều khoản sử dụng này.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các hành động của mình trên trang web, kể cả những hành động được thực hiện dưới tên người dùng được chỉ định cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng Real-estate.com.vn có thể, theo quyết định của riêng chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web mà không cần thông báo và bạn từ bỏ bất cứ quyền nào để yêu cầu bồi thường quyền truy cập vào trang web hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác mà bạn có thể có. Bất kỳ dữ liệu nào về cách sử dụng của bạn có thể được giữ lại hoặc xóa theo ý của Real-estate.com.vn. Bạn đồng ý rằng nội dung người dùng tải lên có thể được sử dụng và xem bởi các bên thứ ba khác truy cập trang web.

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin liên lạc về dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách điền vào bất kỳ mẫu / thoả thuận nào trong hoặc thông qua dịch vụ, cung cấp cho chúng tôi thông tin hoặc yêu cầu, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh đã được thiết lập với bạn và bạn thể hiện sự đồng ý để được liên lạc bởi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, qua điện thoại, điện thoại di động, văn bản (SMS), email, bưu điện hoặc bằng cách khác. Đôi khi, khi bạn gọi cho chúng tôi, chúng tôi có thể muốn ghi lại những cú điện thoại này để đảm bảo chất lượng và mục đích thỏa mãn của khách hàng. Trong những khu vực pháp lý cần có sự chấp thuận để một bên ghi bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào, bạn đồng ý cho chúng tôi ghi lại cuộc gọi của bạn khi bạn gọi cho chúng tôi.

Tất cả nội dung người sử dụng sẽ được sử dụng và xử lý theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật.

Cho phép sử dụng: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng trang web này cho mục đích xem hoặc niêm yết các quảng cáo liên quan đến bất động sản như tin rao nhà ở, tin rao thương mại, tin rao cho thuê, tin rao khách hàng trả tiền, tin rao nhà nghỉ và tin rao căn hộ dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do Real-estate.com.vn cung cấp thông qua trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi phù hợp với các điều khoản sử dụng này và tất cả các thỏa thuận hiện hành khác mà bạn đã tham gia với Real-estate.com.vn.

Bạn sẽ sử dụng trang web và bất kỳ thông tin nào có sẵn phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành. Các điều khoản sử dụng này bổ sung và không nằm trong bất kỳ thỏa thuận nào khác hoặc các điều khoản và điều kiện được bạn đồng ý hoặc ký kết.

Việc cấm sử dụng: Liên quan đến việc sử dụng và truy cập trang web với nội dung và các tính năng của nó, bạn đồng ý và cam kết không lưu trữ, hiển thị, tải lên, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào:

 • thuộc về một người khác mà bạn không có quyền;

 • gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

 • giả mạo người khác;

 • Ngoài các hoạt động như là một nhà môi giới bất động sản, quản lý bất động sản hoặc môi giới bất động sản, tin rao nhà ở, tin rao thương mại, tin rao cho thuê,… , truyền tải hoặc xuất bản bất kỳ thông tin nào thay mặt cho bên thứ ba, bao gồm bất kỳ nội dung nào của người nào khác bạn, và cụ thể hơn, bạn sẽ không mạo nhận người khác;

 • Tải lên, truyền tải hoặc xuất bản bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào gây tổn hại, quấy rối, xem thường, đe dọa, lạm dụng, tục tĩu, xúc phạm (duới bất kỳ hình thức nào), phỉ báng, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc, chứa nội dung đồi trụy, khiêu dâm, xâm phạm tính riêng tư của người khác, gây hận thù, miệt thị, liên quan hoặc khuyến khích rửa tiền hoặc đánh bạc, hoặc bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức ;

 • Vi phạm quyền riêng tư hoặc công bố bất kỳ thông tin cá nhân của bất kỳ người nào trừ trường hợp được chấp thuận đặc biệt bởi người đó và chỉ trong phạm vi hoàn toàn cần thiết để quảng cáo bất động sản đó;

 • Tải lên, truyền tải hoặc xuất bản bất kỳ virut hoặc phần mềm độc hại nào vào hỏng, gián đoạn, giới hạn, phá hoại hoặc ảnh hưởng đến trang web, hệ thống máy tính của Real-estate.com.vn hoặc các hệ thống máy tính của người dùng khác hoặc các hệ thống của bên thứ ba;

 • Tải lên truyền tải hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác) của bên thứ ba;

 • Sử dụng trang web dưới bất kỳ hình thức nào không được cho phép theo các điều khoản sử dụng này hoặc bằng bất kỳ hình thức bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào;

 • Lừa dối hoặc đánh lừa người nhận nguồn gốc của bất kỳ thông điệp hoặc truyền đạt bất kỳ thông tin nào có tính gây khó chịu hoặc đe dọa;

 • Đe dọa tính thống nhất, quốc phòng, an ninh, chủ quyền của Việt Nam, quan hệ hữu nghị với nước ngoài, trật tự công cộng hoặc gây hiềm khích với hành vi phạm tội hoặc ngăn cản điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc xúc phạm đến bất kỳ quốc gia nào khác;

 • Truy cập trang web bằng bất kỳ cách thức trái phép nào, bao gồm cả việc hack hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của bất kỳ người dùng nào khác;

 • Sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích tiếp thị trái phép nào hoặc để gửi bất kỳ tài liệu không được yêu cầu.

Nếu bất kỳ hành động nào của bạn trên trang web hoặc các tài liệu do bạn đăng trên trang web bị gắn cờ là không phù hợp, Real-estate.com.vn có quyền xem xét các hành động hoặc nội dung như vậy để xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, xnó có vi phạm các điều khoản sử dụng này hay không. Nếu Real-estate.com.vn loại bỏ nội dung của bạn hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn và / hoặc truy cập vào trang web, bạn có thể cho rằng việc xoá hoặc vô hiệu hóa đó là có chủ đích của Real-estate.com.vn. Real-estate.com.vn có thể từ chối không cho phép bạn đăng ký lại và / hoặc sử dụng các tính năng và chức năng của trang web theo ý riêng của chúng tôi.

Giải quyết với chúng tôi bằng đức tin tốt: Bằng việc tạo một tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn đang đăng ký dịch vụ của Real-estate.com.vn bằng đức tin tốt và bạn chỉ muốn sử dụng chúng cho các mục đích dự định của chúng đó là các công cụ thông tin bất động sản và không vì một lý do nào khác.

An ninh: Mặc dù Real-estate.com.vn làm việc để bảo vệ sự an toàn của nội dung và tài khoản của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không thể phá vỡ các biện pháp an ninh của chúng tôi. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức trong trường hợp có bất kỳ sự thỏa hiệp hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Bạn cũng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản và đảm bảo rằng chỉ có các cá nhân được ủy quyền có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm đối với tất cả các hành động hoặc nội dung được thêm vào thông qua tài khoản của bạn.

Bằng việc sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Real-estate.com.vn có thể tạo một tài khoản người dùng cho bạn. Bạn có thể tìm hiểu về chính sách của chúng tôi về dữ liệu được thu thập qua tài khoản người dùng trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Giống như tất cả các tài khoản của chúng tôi, bạn có thể xóa nó bất cứ lúc nào.

Quy tắc của chúng tôi về bảo mật dữ liệu của bạn

Chính sách Bảo mật của Real-estate.com.vn chi phối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của bạn: Chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và được đưa vào các điều khoản sử dụng này. Xin hãy đọc kỹ. Nó mô tả những thông tin gì chúng tôi thu thập được từ bạn và khi nào, bằng cách nào và tại sao chúng tôi có thể tạo một tài khoản cho bạn, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai, khi nào và bằng cách nào bạn có thể chọn không tham gia hoặc xóa tài khoản của bạn. Đây là thông tin quan trọng. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Quy tắc của chúng tôi về nội dung của bạn

Nội dung của bạn là trách nhiệm của bạn: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tin nhắn, đánh giá, văn bản, ảnh, video, đồ họa, mã hoặc các thông tin, nội dung hoặc tài liệu khác mà bạn đăng, xuất bản, hiển thị hoặc liên kết thông qua dịch vụ hoặc gửi cho người sử dụng Real-estate.com.vn khác.

Real-estate.com.vn có thể chọn để giám sát nội dung người dùng: Real-estate.com.vn không chấp thuận, kiểm soát hoặc chứng thực nội dung người dùng của bạn hoặc bất kỳ ai khác và không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc sửa đổi nội dung người dùng vì bất kỳ lý do nào, tùy theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nội dung người dùng mà chúng tôi cho rằng vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Thành thật: Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, hiện tại và trung thực khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa thông tin về nhà của bạn hoặc bằng cách khác cung cấp nội dung thông qua dịch vụ.

Không đăng nội dung bất hợp pháp hoặc có hại: Bạn đồng ý không đăng, gửi hoặc liên kết với bất kỳ nội dung người dùng hoặc tài liệu nào vi phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định của trung ương, hoặc địa phương. Bạn cũng đồng ý không đăng, gửi hoặc liên kết bất kỳ nội dung người dùng nào phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, khiêu khích, hoặc gian lận, cố ý sai lạc hoặc gây hiểu nhầm hoặc có hại khác.

Không vi phạm quyền của người khác: Bạn đồng ý không đăng tài liệu có bản quyền nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Điều này bao gồm, ví dụ như hình ảnh hoặc nội dung khác mà bạn tải lên qua dịch vụ. Bạn cũng đồng ý không tiết lộ thông tin bí mật hoặc nhạy cảm. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về các nước láng giềng hoặc các thông tin khác có thể được xem như là một cuộc xâm lược quyền riêng tư.

Bạn cho phép Real-estate.com.vn một giấy phép sử dụng nội dung của bạn: Khi bạn cung cấp nội dung người dùng thông qua dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho Real-estate.com.vn một giấy phép cấp phép miễn phí, vĩnh viễn, không thể huỷ ngang và đầy đủ để xuất bản, tái sản xuất, phân phối, hiển thị, điều chỉnh, sửa đổi và sử dụng nội dung người dùng của bạn liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thanh toán cho bạn hoặc bồi thường bạn cho nội dung mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nội dung của bạn có thể xuất hiện công khai: Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ nội dung người dùng nào bạn gửi lên hoặc gửi tới Real-estate.com.vn có thể được phân phối lại thông qua Internet và các kênh truyền thông khác và có thể được công chúng xem.

Chúng tôi bảo lưu quyền theo ý mình để chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tin hoặc tài liệu do bạn cung cấp.

Quy tắc dành cho Chuyên gia Bất động sản


Thông tin do Chuyên gia Bất động sản cung cấp: Nếu bạn là chuyên gia về bất động sản, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu bồi thường hoặc gửi các thông tin không thuộc về bạn. Khi bạn gửi hoặc yêu cầu một tin rao, bạn theo đây đồng ý tuân theo Các điều khoản và điều kiện của người dùng do bạn ký.

Nếu bạn là nhà phát triển / nhà quảng cáo, bạn cho biết rằng dự án được quảng cáo sử dụng phương tiện Real-estate.com.vn đã được đăng ký hợp lệ với cơ quan quản lý bất động sản và đáp ứng tất cả các yêu cầu được quy định trong luật pháp Việt Nam.

Nếu bạn là một nhà môi giới bất động sản, bạn tuyên bố rằng bạn là một nhà môi giới bất động sản được đăng ký hợp lệ theo quy định của luật pháp Việt Nam. Bạn đồng ý rằng, bạn sẽ không tạo điều kiện / quảng cáo / đăng tin việc bán hoặc mua bất kỳ căn hộ hoặc tòa nhà nào, trong trường hợp có thể, trong một dự án bất động sản hoặc một phần của nó được bán bởi nhà tổ chức / nhà phát triển trong bất kỳ khu vực quy hoạch nào chưa được đăng ký với cơ quan quản lý bất động sản. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cho phép xuất bản hoặc quảng cáo các dịch vụ, sử dụng Real-estate.com.vn như là một phương tiện, mà không phải là dự định sẽ được cung cấp trong dự án bất động sản.

Nếu bạn là một chuyên gia bất động sản, bạn đồng ý, hiểu và thừa nhận rằng trong bất kỳ và tất cả các tin rao / quảng cáo của các dự án bất động sản trên trang web, bạn phải đề cập đến nổi bật địa chỉ của Cơ quan Quản lý Bất động sản trong đó tất cả các chi tiết của dự án đã đăng ký đã được nhập bao gồm số đăng ký do Cơ quan nói trên.

Nội dung của người dùng Real-estate.com.vn được cung cấp cho chuyên gia bất động sản: Nếu bạn là một chuyên gia bất động sản, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào về người sử dụng Real-estate.com.vn được chuyển cho bạn trong quá trình sử dụng trang web hoặc dịch vụ của Real-estate.com.vn (ví dụ: thông tin liên lạc được gửi cho bạn khi người dùng liên hệ với bạn thông qua trang tin rao) vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ cung cấp cho những người sử dụng dịch vụ bất động sản. Bạn đồng ý không bao giờ sử dụng những thông tin như vậy cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc có hại.

Sở hữu trí tuệ và giấy phép

Real-estate.com.vn cấp cho bạn một giấy phép sử dụng các dịch vụ của chúng tôi: tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng này và bất kỳ chính sách nào khác mà chúng tôi tạo ra, chúng tôi cấp cho bạn một quyền giới hạn, không cấp lại để được truy cập vào trang web, sử dụng dịch vụ của chúng tôi và in tài liệu cho cá nhân, không mang tính thương mại và chỉ sử dụng thông tin. Giấy phép này không cho phép bạn sao chép hoặc bán các dịch vụ hoặc tài liệu của chúng tôi; thu thập hoặc khai thác trang web, dịch vụ hoặc tài liệu của chúng tôi; hoặc sao chép bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, không có thông báo và theo quyết định của riêng mình, chấm dứt giấy phép sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của bạn, đồng thời ngăn chặn hoặc ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trang web hoặc dịch vụ trong tương lai.

Ngoại trừ giấy phép hạn chế được cấp cho bạn, bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ việc sử dụng nào vượt quá giấy phép được cấp cho bạn sẽ chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép được cấp bởi các điều khoản sử dụng này.

Bạn đồng ý và hiểu rằng:

 • Nội dung của trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, Logo, thiết kế, cơ sở dữ liệu, sắp xếp cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, định dạng phản hồi, , lời chứng thực, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, biểu tượng, là tài sản duy nhất của real-estate .com.vn hoặc người cấp phép của chúng tôi. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với trang web, nội dung và chức năng của nó chỉ được thực hiện với Real-estate.com.vn hoặc người cấp phép của chúng tôi.

 • Ghi nhớ việc có giới hạn quyền truy cập và sử dụng trang web phù hợp với điều khoản sử dụng và các thoả thuận khác có thể áp dụng trên cơ sở không độc quyền và không thể chuyển nhượng, không có các quyền khác được cấp cho bạn trong Trang Web hoặc bất kỳ nội dung và chức năng của nó.

 • Trong phạm vi bắt buộc, bạn cấp cho Real-estate.com.vn một quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại dưới quyền cấp phép, lưu trữ, trình bày, trình diễn công khai, sử dụng, tái sản xuất, định dạng và phân phối bất kỳ tài liệu, thương hiệu, tên thương mại và các hình thức sở hữu trí tuệ mà bạn đã cung cấp cho Real-estate.com.vn.

 • Bạn không có quyền tạo bất kỳ bản sao của toàn bộ hoặc một phần của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

 • Bạn không có quyền loại bỏ, sửa đổi (bao gồm cả việc xóa bỏ bất kỳ thông báo bản quyền hay nhãn hiệu độc quyền nào) bất kỳ phần nào của trang web để tiết kiệm cho bất kỳ nội dung người dùng nào thuộc về bạn.

 • Bạn không có quyền sử dụng bất kỳ cơ chế tìm kiếm nào ngoài trang web và bạn sẽ không sử dụng bất kỳ trình thu thập dữ liệu web hoặc bất kỳ công cụ thu thập dữ liệu nào để thu thập dữ liệu của bất kỳ loại nào từ trang web.

Nếu bạn bị phát hiện là vi phạm điều khoản này Real-estate.com.vn có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web ngay lập tức.

Tài liệu của chúng tôi được bảo vệ: Tất cả các tài liệu trong trang web và Dịch vụ của Real-estate.com.vn, bao gồm thương hiệu, trang phục thương mại, tên thương mại, logo, thiết kế, văn bản, kết quả tìm kiếm, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, tiêu đề trang, biểu tượng, tập lệnh, tập tin âm thanh và các tập tin khác, và lựa chọn, sắp xếp và biên soạn thông tin đó (gọi chung là "Tài liệu"), là tài sản thuộc sở hữu của Real-estate.com.vn, nhà cung cấp, người cấp phép, hoặc người dùng của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế, bao gồm luật bản quyền và nhãn hiệu. Tài liệu của chúng tôi không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không thể sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng "Real-estate.com.vn" hoặc bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm nào khác của Real-estate.com.vn mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Tất cả các thương hiệu, thương hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm, và biểu tượng xuất hiện trên trang web và dịch vụ của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng tôi. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc bằng cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, tài trợ hoặc giới thiệu của chúng tôi.

Liên kết, trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web, quảng cáo, dịch vụ, phiếu mua hàng đặc biệt hoặc các sự kiện, hoạt động hoặc nội dung khác của bên thứ ba (gọi chung là "Tài liệu của bên thứ ba"). Các tài liệu của bên thứ ba này không thuộc quyền kiểm soát của Real-estate.com.vn. Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn và thuận tiện, và việc đưa bất kỳ liên kết nào không liên kết, xác nhận hoặc thông qua trang web hoặc bất kỳ thông tin nào trong đó. Real-estate.com.vn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào. Bất cứ khi nào bạn rời khỏi Website hoặc Dịch vụ Real-estate.com.vn, hãy lưu ý rằng hoạt động của bạn bên ngoài Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị chi phối bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác.

Không có Bảo đảm

Real-estate.com.vn là một trung gian được định nghĩa theo tiểu mục (w) của Phần 2 của Đạo luật Công nghệ Thông tin, năm 2000.

TRANG WEB NÀY, TÀI LIỆU, VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "NHƯ LÀ" CƠ SỞ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ CỦA REAL-ESTATE.COM.VN LÀ RỦI RO CỦA BẠN.

CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU CHUẤN, KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

Real-estate.com.vn không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ về bất kỳ nội dung người sử dụng hoặc các nội dung khác, bao gồm liên kết đến các trang web, mà bạn hoặc bất kỳ người sử dụng khác hoặc các bài viết của bên thứ ba hoặc truyền tải bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể bị phơi bày nội dung người dùng không chính xác, gây khó chịu, không phù hợp với trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn.

Real-estate.com.vn không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, không theo dõi, và không xác nhận hoặc bảo đảm bất cứ điều gì về bất kỳ nội dung của bên thứ ba (bao gồm quảng cáo, khuyến mại và khuyến mãi) có thể xuất hiện trong trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Real-estate.com.vn không đại diện dưới bất kỳ hình thức nào:

 • Thông tin, dữ liệu hoặc nội dung của Website là chính xác;

 • Trang web sẽ luôn sẵn sàng và sẽ hoạt động không có lỗi hoặc sẽ có truy cập và dịch vụ liên tục;

 • Tính toàn vẹn của thông tin trên Website hoặc thông tin bạn tải lên sẽ được duy trì;

 • Chúng tôi chứng thực bất kỳ quan điểm nào của bất kỳ người dùng nào có thể đã đăng nội dung;

 • Chúng tôi đã xác minh hoặc đảm bảo chất lượng dịch vụ hoặc đại diện của bất kỳ người sử dụng nào của Website;

 • Chúng tôi đã xác minh tính xứng đáng của người sử dụng;

 • Chúng tôi đã sàng lọc hoặc xác minh bất kỳ thông tin nào được đăng trong tài liệu này, trừ khi được nêu rõ cụ thể trên Website;

 • Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào không có virut hoặc các phần mềm độc hại khác.

Bất kỳ sự xác minh nào được thực hiện bởi Real-estate.com.vn sẽ được giới hạn trong việc chụp, bởi một nhân viên hoặc đại diện của Real-estate.com.vn, về các bức ảnh về tài sản là đối tượng của một tin rao hoặc một quảng cáo, và kiểm tra mức dữ liệu khác chỉ để tránh bất kỳ tin rao giả mạo, tin rao không có ảnh, và tin rao trùng lặp trên trang web. Các bức ảnh và các dữ liệu được xác minh sau đó được đăng tải trên trang web và có sẵn để xem cho tất cả những người truy cập các trang cụ thể liên kết với 'tin rao đã được xác minh'. Xin lưu ý rằng các bức ảnh và / hoặc các dữ liệu được xác minh đó cụ thể cho một thời điểm cụ thể và những gì bạn thấy trong chúng có thể đã bị thay đổi sau đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bức ảnh và / hoặc dữ liệu hoặc để giữ các bức ảnh và / hoặc dữ liệu cập nhật. Các bức ảnh này chỉ là một hướng dẫn trực quan cho lời lẽ của tin rao và toàn bộ trách nhiệm của bạn là phải truy cập, xem và xác định tính phù hợp (cho nhu cầu của bạn) bất kỳ tài sản nào được đăng trên trang Web trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào với cùng một tôn trọng.

Các chi tiết được cung cấp trên các trang liên quan của trang web, chẳng hạn như hình ảnh, kế hoạch sàn, tỷ lệ, tiện nghi, vv chỉ là chỉ dẫn và cung cấp cho mục đích thông tin. Các chi tiết / thông tin thực tế chỉ được cung cấp bởi nhà quảng cáo / người đăng tin liên quan của một đơn vị bất động sản cụ thể. Thông tin được trình bày trên trang Web chỉ mang tính biểu thị và sẽ không được coi là cuối cùng hoặc kết luận với bất kỳ mục đích nào. Hơn nữa, bất kỳ hoặc tất cả đồ nội thất, đồ đạc, phụ kiện được trình bày trong sơ đồ sàn của bất kỳ đơn vị bất động sản nào chỉ mang tính biểu thị và có thể không phải là một phần của việc cung cấp sản phẩm thực tế bởi nhà quảng cáo / người đăng tin tương ứng của đơn vị bất động sản. Thông tin / xác nhận chỉ có thể được tìm kiếm từ / được cung cấp bởi nhà quảng cáo / người đăng tin có liên quan. Website hay Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của người sử dụng do những khoản trả trước hoặc tiền cọc do họ dựa vào thông tin đưa ra trong quảng cáo, được đăng trên real-estate. com.vn, bởi nhà phát triển / nhà quảng cáo hoặc nhà môi giới bất động sản, vì lý do nó không chính xác. Trang web chỉ là nền tảng cho việc quảng cáo cơ hội giao dịch mà hai người sử dụng trang web có thể tham gia vào bên ngoài sự bảo trợ của trang web hoặc các dịch vụ do Real-estate.com.vn cung cấp. Bất kỳ thoả thuận thương mại / giao dịch/ đàm phán nào được thỏa thuận giữa những người sử dụng với nhau và cả trang web và Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với những thỏa thuận thương mại này. Real-estate.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng nào được ký kết bởi bất kỳ người sử dụng nào. Real-estate.com.vn không cổ phần / bảo lãnh / nhượng bán / thuê / chặn bất động sản trực tiếp hoặc gián tiếp. Có những rủi ro mà người sử dụng giả định khi giao dịch với những người có thể hành động sai trái và người sử dụng phải chịu trách nhiệm. Trang web chỉ là một địa điểm và không kiểm tra và / hoặc kiểm duyệt và / hoặc kiểm soát các tin rao được cung cấp cho người dùng khác, cũng như Real-estate.com.vn không giám sát và / hoặc kiểm duyệt và / hoặc kiểm soát người sử dụng dịch vụ của mình. Real-estate.com.vn không thể và không kiểm soát hành vi của những người tham gia trên trang web này. Chúng tôi không thể kiểm soát được liệu người dùng Real-estate.com.vn có hoàn thành các giao dịch mà họ mô tả trên trang web của chúng tôi hay không. Điều vô cùng quan trọng là người dùng sẽ chăm sóc xuyên suốt giao dịch của mình với người khác, người dùng trên trang này. Real-estate.com.vn không chấp nhận và / hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và / hoặc bối cảnh của nhận xét của người dùng.

Việc bạn sử dụng trang web và các chức năng của nó sẽ không làm cho Real-estate.com.vn trở thành đại lý của bạn dưới bất kỳ hình thức hoặc cách nào. Trong trường hợp một khách truy cập vào trang web là mong muốn tiến hành một chuyến viếng thăm tài sản mà anh / cô ấy quan tâm, đó sẽ là trách nhiệm và nghĩa vụ duy nhất của nhà quảng cáo để sắp xếp cho các chuyến thăm như vậy. Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý và / hoặc chi phí phát sinh từ các lần viếng thăm đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thực hiện được bởi nhà quảng cáo về vấn đề này. Bất kỳ tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng nào khác sẽ được giải quyết giữa bạn và người sử dụng đó và Real-estate.com.vn không chịu trách nhiệm và không phải yêu cầu trung gian hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng giữa những người sử dụng đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không thể và sẽ không bắt buộc Real-estate.com.vn hoặc các chi nhánh, nhân viên, người lao động, đại lý và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào.

Bạn hoàn toàn miễn trừ Real-estate.com.vn, các chi nhánh, nhân viên, người lao động, đại lý và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi từ bất kỳ chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc hậu quả khác của bất kỳ hành động nào của người sử dụng trang web.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Real-estate.com.vn vô hại đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, phí tổn, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung người dùng nào bạn đăng, lưu trữ, hoặc truyền tải qua lại trên hoặc thông qua trang web hoặc dịch vụ hoặc việc sử dụng trang web và dịch vụ của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ vụ kiện, yêu cầu hoặc khiếu nại thực tế hoặc bị đe doạ nào chống lại Real-estate.com.vn phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung người dùng, hành vi của bạn, vi phạm các điều khoản sử dụng này, hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP REAL-ESTATE.COM.VN, NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI, CÁC GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, CHI NHÁNH, CÁC NHÀ QUẢNG CÁO, HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP DỮ LIỆU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ SỰ MẤT MÁT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU) DÙ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG CÓ TRONG HỢP ĐỒNG HAY KHÔNG, CÁC HÀNH VI SAI TRÁI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ SỰ SƠ SUẤT), SỰ CÔNG BẰNG HOẶC CÁC CÁI KHÁC, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. MỘT SỐ THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Real-estate.com.vn không chịu trách nhiệm / nghĩa vụ nào đối với việc thiếu / không thực hiện dịch vụ / trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan do hoặc phát sinh từ lỗi kỹ thuật và / hoặc sự trục trặc và / hoặc các lỗi khác và người sử dụng theo đây cam kết rằng trong trường hợp đó, người sử dụng sẽ không đòi hỏi bất kỳ quyền / thiệt hại / cứu trợ, vv chống lại Real-estate.com.vn cho "sự thiếu dịch vụ" theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc bất kỳ luật / quy tắc nào khác, vv

Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các phí tổn, phí, chi phí phát sinh liên quan đến lệ phí tải về của bên thứ ba, thời gian phát sóng, chi phí kết nối ISP, ... sẽ do người dùng cá nhân chi trả.

Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, không hoạt động của điện thoại di động hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác, và bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng điện thoại di động ở điện thoại di động.

Trách nhiệm pháp lý của Real-estate.com.vn đối với bạn hoặc bất kỳ ai, dù là trong hợp đồng, vi phạm, sơ suất hay bất kỳ cách nào khác, bất kể phát sinh từ bất kỳ cách nào phát sinh, cho dù có liên quan đến các điều khoản sử dụng này, việc bạn truy cập và sử dụng trang web này và nội dung và chức năng của nó hoặc vì bất kỳ lý do nào liên quan đến hoạt động của trang web, không được vượt quá 1.000.000 VNĐ (1 triệu Việt Nam Đồng). Trong bất kỳ trường hợp nào Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất về lợi nhuận (thiệt hại về kinh doanh, thiệt hại về danh tiếng, mất dữ liệu, mất mát thiện chí, gián đoạn kinh doanh hoặc gián tiếp, gián tiếp, đặc biệt , ngẫu nhiên, hậu quả, phạt, bồi thường hoặc các thiệt hại khác, tuy nhiên gây ra, có hay không chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.

Điều khoản chung

Chấm dứt: Real-estate.com.vn có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất cứ lúc nào, theo ý của chúng tôi. Bạn thừa nhận quyền của Real-estate.com.vn để làm như vậy và từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể phát sinh từ việc chấm dứt đó. Mặc dù việc chấm dứt quyền truy cập, tất cả các điều khoản mà theo bản chất của chúng được dự định để tồn tại, sẽ vẫn còn hiệu lực và vẫn tiếp tục áp dụng.

Bất khả kháng: Trong bất kỳ trường hợp nào Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sai sót, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong vận hành hoặc truyền dẫn, thất bại đường truyền, trộm cắp hủy hoại hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi dữ liệu / thông tin của khách hàng. Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc sự cố kỹ thuật về hệ thống mạng, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, sự thất bại của e-mail hoặc người chơi do vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn đường truyền trên Internet hoặc tại bất kỳ trang web hoặc sự kết hợp của nó, bao gồm thương tích hoặc thiệt hại cho bất kỳ khách hàng và / hoặc thành viên hoặc máy tính của bất kỳ người nào khác liên quan đến hoặc kết quả từ việc tham gia hoặc tải tài liệu / thông tin từ trang web hoặc cho bất kỳ hành động của thượng đế.

Truy cập: Real-estate.com.vn không tuyên bố rằng trang web và nội dung của nó có thể được xem hoặc truy cập một cách hợp pháp trong phạm vi chính quyền mà bạn đang xem nó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp áp dụng cho bạn.

Hủy / Chính sách hoàn lại tiền: Trong khi sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào có sẵn trên trang web, Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bạn. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện trên trang web, bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện đối với giữ chỗ căn hộ, không được hoàn lại. Trong trường hợp khoản thanh toán bị khấu trừ từ tài khoản của người sử dụng với việc không hoàn thành việc giữ chỗ, số tiền chính xác sẽ được hoàn trả cho người sử dụng thông qua phương thức thanh toán tương tự trong vòng 3-5 ngày làm việc. Tất cả các điều khoản thương mại được dựa trên cơ sở giữa người mua và người bán và cơ sở thanh toán của Real-estate.com.vn chỉ được người mua và người bán sử dụng để tạo điều kiện hoàn thành giao dịch. Việc sử dụng phương tiện thanh toán sẽ không làm cho Real-estate.com.vn chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành, không thanh toán, thiệt hại, vi phạm các tuyên bố, bảo đảm hoặc gian lận đối với các dự án được liệt kê trên trang web Real-estate.com.vn. Trang web hay Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc mất mát nào của người sử dụng do những khoản trả trước hoặc tiền cọc do họ dựa vào thông tin đưa ra trong quảng cáo, xuất bản trên Real-estate.com.vn, do nhà phát triển / nhà quảng cáo hoặc đại lý bất động sản, vì lý do nó không chính xác.

 

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại, lạm dụng hoặc quan tâm liên quan đến nội dung, và bình luận hoặc vi phạm các điều khoản này sẽ được thông báo ngay cho nhân viên giải quyết khiếu nại được chỉ định như đã đề cập dưới đây bằng văn bản hoặc thông qua email ký kết với chữ ký điện tử đến ............... ..................... .. @ real-estate.com.vn hoặc ông ........................ ("Cán bộ Khiếu nại").
Ông. ……………………………….. (Cán bộ Khiếu nại)
www.real-estate.com.vn
…………………….
…………………..
Email: …………………@real-estate.com.vn
Điện thoại: ………………………….

Chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau trong đơn khiếu nại của bạn để Real-estate.com.vn có thể có thể xác minh chi tiết hoặc kiểm tra tính xác thực của các khiếu nại:

(a) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền cho mục đích khiếu nại.

(b) Xác định tác phẩm có bản quyền mà tuyên bố đã bị vi phạm.

(c) Xác định tài liệu trên trang web của chúng tôi được tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm.

(d) Địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bên khiếu nại

(e) Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

(f) Một tuyên bố, dưới hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo vi phạm bản quyền là chính xác và rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền được cho là vi phạm.


Sửa đổi dịch vụ Real-estate.com.vn: Real-estate.com.vn có quyền sửa đổi hoặc ngừng (hoàn toàn hoặc một phần) trang web, dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào xuất hiện trong đó. Real-estate.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu chúng ta thực hiện quyền này.

Sửa đổi các điều khoản này: Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào của trang web hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào và tùy ý của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng các sửa đổi lên trang web hoặc dịch vụ. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào bạn có thể phải nhận thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ sau khi đăng thay đổi hoặc sửa đổi sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Vui lòng xem lại các điều khoản và điều kiện này theo định kỳ và kiểm tra ngày phiên bản cho các thay đổi.

Lựa chọn luật: Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Các tòa án ở Hà Nội, Việt Nam sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh từ các điều khoản sử dụng này bất kể lãnh thổ và thẩm quyền truy cập của bạn vào Real-estate.com.vn.

Không từ bỏ: Real-estate.com.vn không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của điều khoản sử dụng sẽ không được xem là sự khước từ quyền hoặc quy định đó.

Không có quyền hoặc quyền lợi bên thứ ba: Các điều khoản sử dụng này không tạo ra bất kỳ hành động cá nhân nào đối với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ mong đợi hợp lý nào rằng trang web hoặc dịch vụ sẽ không chứa bất kỳ nội dung nào bị cấm bởi các điều khoản sử dụng này.

Toàn bộ thoả thuận và tính khả dụng khả thi: Các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và bất kỳ sửa đổi nào và các thỏa thuận bổ sung mà bạn có thể tham gia với Real-estate.com.vn liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Real-estate .com.vn liên quan đến trang web hoặc dịch vụ và sẽ thay thế bất kỳ điều khoản nào trước đây bạn đã có với Real-estate.com.vn về trang web hoặc dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và các điều khoản khác của điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực.

Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản sử dụng này. Real-estate.com.vn có thể chỉ định các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản này mà không có sự phân công nào được xem là thay đổi đối với điều khoản sử dụng và không cần thông báo cho bạn.

Thông báo: Mọi thông báo hoặc các thông tin liên lạc khác mà bạn muốn gửi đến Real-estate.com.vn có thể được gửi tới văn phòng đăng ký nêu trên.

Giải quyết Tranh chấp: Trừ khi bạn đã ký kết một thỏa thuận bổ sung với Real-estate.com.vn cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế, bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và Real-estate.com.vn không thể giải quyết một cách thân thiện, sẽ được giải quyết dứt điểm bởi một trọng tài viên duy nhất. Trọng tài sẽ được tiến hành theo các quy tắc trọng tài được quy định theo đạo luật trọng tài và hoà giải của Việt Nam, và bất kỳ sửa đổi / sửa đổi nào được thực hiện sau đó trong từng thời điểm. Quyết định của trọng tài viên là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên. Chi phí trọng tài sẽ do bạn chi trả, trừ khi được trao cho người khác.

Thông tin Liên hệ: Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý về Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@real-estate.com.vn.