Sắp đấu giá nhiều khu "đất vàng" ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo về danh mục những khu đất dự kiến sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ để Trung tâm Phát triển Quỹ đất đưa ra danh mục các khu đất là danh mục dự kiến kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019, danh mục các khu đất công trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công cùng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong danh mục này có 2 khu đất ở TP. Vũng Tàu quy mô diện tích 52,8 ha đã có chủ trương thực hiện khai thác của UBND tỉnh; 4 khu đất tại TP. Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ rộng 691,4 ha chưa có chủ trương của UBND tỉnh nhưng có trong danh mục đất khai thác trong dự án quản lý khai thác quỹ đất công. Bên cạnh đó, 4 khu đất quy mô 22,43 ha đã có Quyết định giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất để tạo đất sạch đấu giá quyền sử dụng đất cũng thuộc danh mục nói trên.

đấu giá đất ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhiều khu đất ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị được đấu giá.

Trong danh sách gồm có: Khu đất 11,62 ha thu hồi của công ty Thanh Long tại thị trấn Phước Hải (Đất Đỏ); Khu Cụm 5 rộng 2,76 ha tại phường 11 (TP. Vũng Tàu); Khu cảng Bà Rịa quy mô diện tích 5,62 ha thu hồi của Công ty Vinaconex tại phường Phước Trung (TP. Bà Rịa) và Khu đất 2,43 ha thu hồi của Công ty Thương mại Sài Gòn tại thị trấn Phước Hải (Đất Đỏ).

Được biết, đơn vị này cũng đã có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảng thuyết minh tóm tắt tình hình khai thác từng khu đất.

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được UBND tỉnh giao trách nhiệm phối hợp, chủ trì cùng Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất xem xét, tính toán phương án, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể đối với từng dự án; từ đó cân đối số tiền đền bù, báo cáo UBND tỉnh.

(Theo Trí thức trẻ)