Tìm kiếm hóa đơn

Không có hóa đơn!

Thanh toán
Chúng tôi hỗ trợ các phương thức nạp tiền tới ví điện tử như sau:
Quý khách có thể dùng những tài khoản sau để thanh toán:
  • Ví điện tử của quý khách trên real-estate.com.vn
  • Tài khoản vãng lai với mã tài khoản chúng tôi đã gửi cho quý khách ngay khi quý khách nộp bất cứ khoản tiền nào cho chúng tôi.

Tổng số dư: 0 đ
Tổng số tiền: 0 đ


  • Nếu quý khách cần hóa đơn đỏ, vui lòng Click vào đây.
  • Nếu quý khách cần thêm hỗ trợ khác, vui lòng chat với chúng tôi tại đây, hoặc gọi cho chúng tôi theo số 0127-300-8585.

Chuyển khoản ngân hàng
Vui lòng tìm ngân hàng phù hợp với quý khách từ danh sách bên dưới và click chọn biểu tượng ngân hàng để xem thông tin tài khoản để chuyển đến.
Vui lòng nhập nội dung chuyển khoản ngân hàng như sau:
  • để nạp tiền cho tài khoản người dùng.
  • để thanh toán hóa đơn.
  • NAP M [Số Đi Động] để nạp tiền cho tài khoản vãng lai sử dụng số di động.